Pekeliling Bendahari Bil. 2/2022- Garis Panduan Pengurusan Kewangan Bagi Penganjuran Persidangan Oleh Pusat Tanggungjawab (Ptj) UPSI

PEKELILING-BENDAHARI-BIL.2-2022