Pekeliling Bendahari – Bil.5/2019 Perbelanjaan Secara Berhemah Bagi Perbelanjaan Persidangan, Seminar, Pameran, Mesyuarat, Kursus, Bengkel Dan Aktiviti Di Dalam Dan Luar Kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris

PB_5_2019-PERBELANJAAN-SECARA-BERHEMAH