Pelaksanaan Langkah Perbelanjaan Berhemah Dengan Menghadkan Mesyuarat/ Bengkel/ Program Pusat Tanggungjawab (PTJ) Di Luar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Pelaksanaan-Langkah-Perbelanjaan-Berhemah-Dengan-Menghadkan-Mesyuarat-Bengkel-Progam-Pusat-Tanggungjawab-Di-Luar-Universiti-Pendidikan-Sultan-Idris