Pelan Tindakan

Pelan Strategik UPSI

Pelan Strategik Jabatan Bendahari

Untuk merealisasikan matlamat Jabatan Bendahari menjadi peneraju pengurusan kewangan Universiti yang bitara serta
memberi perkhidmatan kewangan dan perakaunan terunggul dalam merealisasikan visi dan misi Universiti, pengurusan telah
menetapkan objektif strategik seperti yang berikut:-