PINDAAN PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UPSI – TAMBAHAN BAB 15: TATACARA DAN PERATURAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)

MEMO-PINDAAN-JPKA