Pindaan Kadar Keuntungan Bagi Pembiayaan Pinjaman Komputer / Smartphone Daripada 4% Kepada 2% Setahun Selaras Dengan Pekeliling Perbendaharaan W.P 1.9

Memo-Pindaan-Kadar-Keuntungan-Bagi-Pembiayaan-Pinjaman-KomputerSmartphone-Daripada-4-Setahun-Selaras-Dengan-Pekeliling-Perbendaharaan-WP1.9-4