Tarikh Pembayaran Emolumen Tahun 2022

Tarikh pembayaran emolumen bulanan bagi tahun 2022 adalah ditetap berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP) 105 yang berkuat kuasa selaras dengan surat Kementerian Kewangan Malaysia rujukan MOF.BSKK.600-1/7/1 (15) bertarikh 8 Jun 2021: Cadangan Pindaan Arahan Perbendaharaan 105 – Tarikh Membayar Gaji dan surat rujukan MOF.BKSK.600-2/13/1(1) bertarikh 29 Oktober 2021: Penetapan Tarikh dan Peraturan Pembayaran Emolumen Tahun 2022.

SPANM_BIL_5_TAHUN_2021_Tarikh_dan_Peraturan_Pembayaran_Emolumen_Tahun_2022