UPSI/SH/10/2022

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA (DI MANA BERKENAAN) PEROLEHAN KOMPUTER, PERALATAN ICT, PERISIAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL KOMPUTER, FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF, KAMPUS SULTAN ABDUL JALIL SHAH, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

FSKIK-102022