UPSI/SH/106/2021

SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERJADUAL DAN PENYELENGGARAAN PEMBETULAN BAGI 10 UNIT JANAKUASA TUNGGU-SEDIA DI KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH (KSAS), UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

KEPUTUSAN

Nama Pembekal : Nizma Arus Enterprise

Nilai Tawaran : RM254,100.00

Tempoh Kontrak : 2 Tahun (1 Februari 2022 – 31 Januari 2024)

SH106-iklan-JANAKUASA-KSAS