UPSI/SH/113/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL & MENGUJI TERIMA PERKAKASAN SISTEM SIARAYA DAN SISTEM LAMPU PENTAS
BAGI KEGUNAAN MAJLIS /ACARA RASMI UNIVERSITI DI DEWAN TUANKU CANSELORI DI KSAS, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

iklan-siaraya-dtc-sh113