UPSI/SH/13/2024

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG SERTA MENGUJI (DIMANA BERKENAAN)
MESIN HEMATOLOGY ANALYZER KE PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN
IDRIS, 35900 TANJONG MALIM, PERAK