UPSI/SH/16/2022

SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI KOLEJ AMINUDDIN BAKI (KAB), KOLEJ ZA’BA (KZ) DAN KOLEJ ANTARABANGSA DI KAMPUS
SULTAN AZLAN SHAH (KSAS), UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

IKLAN-SH-16-sistem-pencegah-kebakaran-kab-kz