UPSI/SH/35/2021

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENCETAK, MEMBEKAL DAN  MENGHANTAR  BUKU SERTA CD LAPORAN TAHUNAN 2020 UNTUK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

KEPUTUSAN

Nama Pembekal : Reka Cetak Sdn Bhd

Nilai Tawaran : RM23,550.00

Tempoh kontrak : Mulai 15 Jun 2021

IKLAN-SH35-BPK