UPSI/SH/36/2024(R)

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH (DI MANA BERKENAAN) PERALATAN ICT DAN PERISIAN (PERKAKASAN DAN PERISIAN) DI MAKMAL FAKULTI KOMPUTERAN DAN META-TEKNOLOGI, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS