UPSI/SH/41/2024(R)

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA (DI MANA BERKENAAN) PLATFORM E-PROCEEDING UNTUK PEJABAT KARANG MENGARANG (PKM), UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS