UPSI/SH/42/2021

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN ICT UNTUK JABATAN BENDAHARI, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK.

KEPUTUSAN

Nama Pembekal : KLG System Sdn Bhd

Nilai Tawaran : RM56,192.00

Tempoh kontrak : 14 Jun 2021-28 Jun 2021

IKLAN-SH42