UPSI/SH/85/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERJADUAL DAN
PENYELENGGARAAN PEMBETULAN UNTUK BUILDING AUTOMATION
SYSTEM (BAS) DAN SUPERVISORY CONTROL ACQUISITION DATA (SCADA)
DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

SH-85-iklan-Bas-Scada