UPSI/SH/95/2022

SEBUT HARGA BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN MAKMAL SELAMA TIGA (3) TAHUN BAGI PERALATAN DI MAKMAL JABATAN BIOLOGI, MAKMAL JABATAN KIMIA DAN MAKMAL JABATAN FIZIK, FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

IKLAN-FSK-952022