UPSI/SHK/03/2023

SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MENJALANKAN PENAKSIRAN RISIKO BAHAN KIMIA BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN (CHRA) UNTUK BAHAGIAN PENGURUSAN RISIKO DAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

SHK03-IKLAN-CHRA-rosh