UPSI/T/01/2021

TENDER BAGI MEMBINA DAN MENYIAPKAN, MENGUJI DAN MENTAULIAH DUA BUAH PENCAWANG ELEKTRIK SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN TAPAK DI KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH (KSAS), UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

Nama Petender Berjaya : Infrakomas Sdn. Bhd.
Harga Tawaran : RM4,497,779.00
Tempoh Kontrak : 24 Mei 2021 hingga 23 Mei 2022

HANYA NAMA YANG TERDAPAT DIDALAM SIJIL CIDB YANG HADIR SAHAJA DIBENARKAN UNTUK MEMBELI NASKAH TENDER