UPSI/T/04/2022

TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH   (DI MANA BERKENAAN) PERKAKASAN ICT BAGI PORTAL SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU UNIVERSITI (SMBU) BAHARU UNTUK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK

iklan-T04-SMBU-ICT

LAPORAN-PEMBUKAAN-T04-iklan