Garis Panduan

 1. Garis Panduan Permohonan Bajet Mengurus Melalui Sistem UIMS-FIS
 2. Garis Panduan Pindahan/Tambahan Bajet Mengurus
 3. Garis Panduan Pengurusan Perolehan
 4. Garis Panduan Pendaftaran Pembekal
 5. Garis Panduan Penilaian Pembekal
 6. Garis Panduan Penilaian Outsourcing & Kontrak Berkala
 7. Garis Panduan Pengurusan Akaun Amanah 
 8. Garis Panduan Mengenai Perbelanjaan Yang Dibenarkan & tidak Dibenarkan Menggunakan Peruntukan Akaun Amanah Universiti & Pembahagian Keuntungan Akaun Amanah Yang Telah Tamat Aktivitinya
 9. Garis Panduan Permohonan Pinjaman Kenderaan/Komputer/Telefon Pintar (SmartPhones) UPSI
 10. Garis Panduan Tempahan Tiket Penerbangan
 11. Garis Panduan Pendaftaran Dokumen (Bil/Invois) Bayaran
 12. Garis Panduan Arahan Bayaran & Permohonan Tuntutan Bayaran Elaun Lebih Masa
 13. Garis Panduan Terimaan Hasil Di Pusat Tanggungjawab (PTj) UPSI
 14. Garis Panduan Penerimaan Aset/Inventori
 15. Garis Panduan Pendaftaran Aset/Inventori
 16. Garis Panduan Penggunaan & Penyimpanan Aset/Inventori
 17. Garis Panduan Penyelenggaraan Aset/Inventori
 18. Garis Panduan Pemeriksaan/Verifikasi Aset/Inventori
 19. Garis Panduan Pelupusan Aset/Inventori
 20. Garis Panduan Penerimaan Stok
 21. Garis Panduan Merekod Stok
 22. Garis Panduan Penyimpanan Stok
 23. Garis Panduan Pengeluaran Stok
 24. Garis Panduan Pemeriksaan/Verifikasi Stok
 25. Garis Panduan Keselamatan & Kebersihan Stor
 26. Garis Panduan Pelupusan Stok
 27. Garis Panduan Hapuskira Stok
 28. Garis Panduan Pengurusan Panjar Wang Runcit Online
 29. Garis Panduan Permohonan Akses/Laluan ke Sistem UIMS-FIS
 30. Garis Panduan Permohonan Pengecualian Cukai Bagi Terimaan Wang Sumbangan/Hadiah/Derma Di Bawah Subseksyen 44 (6) Akta Cukai Pendapatan 1967
 31. Garis Panduan Permohonan Pengecualian Cukai Bagi Aktiviti Penyelidikan Dan Pembangunan Yang Layak
 32. Garis Panduan Perolehan Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan Melalui Pembelian Secara Atas Talian (E Commerce) Di Universiti Pendidikan Sultan Idris
 33. Garis Panduan Pemberian Insentif Bagi Menggalakkan Penjanaan Pendapatan Kepada Pusat Tanggungjawab Yang Giat Menjana Pendapatan
 34. Garis Panduan Kehilangan & Hapuskira Aset / Inventori
 35. Garis Panduan Pengurusan Akaun Belum Terima Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 36. Garis Panduan Penjanaan Pendapatan Dan Kelestarian Kewangan Universiti Pendidikan Sultan Idris

 37. Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemah Universiti Pendidikan Sultan Idris
 38. Garis Panduan Perolehan Kerja Pusat Tanggungjawab (PTJ) Sehingga RM20,000.00
 39. Garis Panduan Denda Lewat Bekal Untuk Perolehan Barang Atau Perkhidmatan UPSI(ISO)/BEN/P02/GP06
 40. Garis Panduan Perolehan Secara Online
 41. Garis Panduan Pengurusan Kewangan Bagi Penganjuran Persidangan Oleh Pusat Tanggungjawab (PTj) Universiti Pendidikan Sultan Idris