Makluman Bagi Kenaikan Kadar Elaun Lojing Bagi Tugas Rasmi Selaras Dengan Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Wp1.4 – Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi

MEMO-BENDAHARI-2022-Makluman-Bagi-Kenaikan-Kadar-Elaun-Lojing-Bagi-Tugas-Rasmi-Selaras-Dengan-Pemakaian-Pekeliling-Perbendaharaan-Wp1.4