UPSI/SH/98/2022

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI (DI MANA BERKENAAN) BAGI PEMBELIAN DUA BELAS (12) UNIT KAMERA DAN PERALATAN TEKNIKAL UNTUK KELAS HYBRID DI FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

IKLAN-FPE-982022