Pekeliling Bendahari Bil.1/2016 Garis Panduan Kerja (Work Order) & Permohonan Tuntutan Bayaran Elaun Lebih Masa (OT) melalui MyUPSI Portal (Termasuk Pelaksanaan OT Shift Secara Online)

PB_1_2016-Garis-Panduan-Kerja-Work-Order-Permohonan-Tuntutan-Bayaran-Elaun-Lebih-Masa-melalui-MyUPSI-Portal-Termasuk-Pelaksanaan-OT-Shift-Secara-Online