Pekeliling Bendahari Bil.2/2017 Kontrak Berpusat Bagi Bekalan Kertas Untuk Kegunaan Semua Pusat Tanggungjawab(PTj) di Universiti Pendidikan Sultan Idris (Dibatalkan selepas 31 Oktober 2019)

PB_2_2017-Kontrak-Berpusat-Bagi-Bekalan-Kertas-Untuk-Kegunaan-Semua-PTj-UPSI