UPSI/SH/45/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI (DI MANA BERKENAAN) PERALATAN ELEKTRONIK BAGI KEGUNAAN PDP DI MAKMAL MICRO TEACHING, FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS