UPSI/SH/46/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI (DI MANA BERKENAAN) PERALATAN ELEKTRONIK BAGI KEGUNAAN PDP DI MAKMAL SIBAWAYH, FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS