Info

Tarikh Pembayaran Emolumen Tahun 2022

Tarikh pembayaran emolumen bulanan bagi tahun 2022 adalah ditetap berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP) 105 yang berkuat kuasa selaras dengan surat Kementerian Kewangan Malaysia rujukan MOF.BSKK.600-1/7/1 (15) bertarikh 8 Jun 2021: Cadangan Pindaan Arahan Perbendaharaan 105 – Tarikh Membayar Gaji dan…
Read more