Petikan Keputusan Berkaitan Kewangan

PETIKAN
BERKAITAN KEWANGAN YANG DILULUSKAN OLEH LPU/JKTK/JKPU

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

PRAKATA

Petikan yang berkaitan kewangan yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU), Jawatankuasa Tetap Kewangan (JKTK) dan Jawatankusa Pengurusan Universiti (JKPU) UPSI ini disusun bermula daripada keputusan mesyuarat yang terawal iaitu pada tahun 1998 sehinggalah keputusan – keputusan mesyuarat terkini pada tahun 2019. 

Tujuan keputusan – keputusan mesyuarat ini disusun adalah untuk membolehkan ringkasan perkara – perkara yang dengan kewangan disebarluaskan untuk pengetahuan dan panduan warga UPSI.

Petikan yang berkaitan kewangan UPSI tersebut meliputi perkara-perkara berikut :-

  1. Kadar Yuran
  2. Kadar Sewaan
  3. Kadar Denda
  4. Kadar Bayaran / Elaun
  5. Kadar Kemudahan / Urusan Pentadbiran

Pihak Jabatan Bendahari mendapati keputusan – keputusan ini adalah amat berguna dan penting untuk dikongsi bersama oleh semua warga UPSI kerana maklumat – maklumat tersebut amat relevan untuk diketahui.  Maklumat seperti kadar  yuran, kadar sewaan, kadar denda,  kadar bayaran / elaun dan kadar kemudahan / urusan pentadbiran dapat memberikan maklumat yang tepat kepada Pusat Tanggungjawab (PTj) dalam urusan harian masing – masing yang berkaitan dengan perkara – perkara tersebut.

Akhir kata di harap susunan petikan yang berkaitan kewangan yang diluluskan oleh pengurusan UPSI ini dapat membantu sebagai rujukan pihak PTj yang berkaitan dengan kadar yuran, kadar sewaan, kadar denda,  kadar bayaran / elaun dan kadar kemudahan / urusan pentadbiran.