Manual Pengguna

PEROLEHAN

  1. Pengurusan Bajet
  2. Perancang Bajet
  3. Penyediaan Pesanan Belian Melalui Sistem UIMS-FIS
  4. Pengurusan Pembekal
  5. Permohonan Perolehan Secara Online
  6. Penilaian Pembekal
  7. Penyediaan Goods Receive Note (GRN)