Arahan Kerja

 1. Arahan Kerja Pindahan/Tambahan Bajet
 2. Arahan Kerja Pengurusan Laporan Bajet
 3. Arahan Kerja Pembelian Melalui Kontrak Pusat
 4. Arahan Kerja Sebut Harga Rasmi
 5. Arahan Kerja Tender
 6. Arahan Kerja Rundingan Terus Kementerian Kewangan
 7. Arahan Kerja Penyediaan Penilaian Pembekal
 8. Arahan Kerja Penilaian Kerja Penyumberan Luar (Outsourcing)
 9. Arahan Kerja Pendaftaran Kod Projek
 10. Arahan Kerja Penyediaan Jernal
 11. Arahan Kerja Semakan Permohonan Pinjaman Kenderaan/Komputer
 12. Arahan Kerja Pengurusan E-Hakmilik Kenderaan
 13. Arahan Kerja Pengurusan Pinjaman Kenderaan/Komputer
 14. Arahan Kerja Tempahan Tiket Penerbangan
 15. Arahan Kerja Penyemakan Dokumen Bayaran
 16. Arahan Kerja Pengurusan Baucer
 17. Arahan Kerja Pembayaran Melalui Elektronik Payment System (EPS)
 18. Arahan Kerja Pembayaran Melalui E-Banker
 19. Arahan Kerja Pengurusan Gaji
 20. Arahan Kerja Pengurusan Elaun Cuti Belajar
 21. Arahan Kerja Penyediaan Bil Hutang
 22. Arahan Kerja Terimaan
 23. Arahan Kerja Pemantauan Hutang
 24. Arahan Kerja Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank
 25. Arahan Kerja Penutupan Akaun Tahunan
 26. Arahan Kerja Pelaburan Simpanan Tetap
 27. Arahan Kerja Pendaftaran Aset/Inventori
 28. Arahan Kerja Pelupusan Aset/Inventori
 29. Arahan Kerja Pelaporan Aset/Inventori
 30. Arahan Kerja Pemeriksaan/Verifikasi Aset/Inventori
 31. Arahan Kerja Pelupusan Stok
 32. Arahan Kerja Hapuskira Stok
 33. Arahan Kerja Pelarasan Stok
 34. Arahan Kerja Pendaftaran Stor dan Stok
 35. Arahan Kerja Perkhidmatan Kaunter
 36. Arahan Kerja Terimaan Dokumen
 37. Arahan Kerja Pendaftaran Dokumen (Bil/Invois) Bayaran
 38. Arahan Kerja Pendaftaran Penama Pembayar Selain Syarikat
 39. Arahan Kerja Pengeluaran Dokumen
 40. Arahan Kerja Pengurusan Cek
 41. Arahan Kerja Pengurusan Aduan & Maklumbalas Pelanggan
 42. Arahan Kerja Pengurusan Cuti
 43. Arahan Kerja Pengurusan Akses/Laluan ke Sistem UIMS-FIS/Laman Web
 44. Arahan Kerja Pengurusan Maklumbalas/Penyelenggaraan Sistem UIMS-FIS Neo//Laman Web & Media Digital
 45. Arahan Kerja Pemeriksaan Verifikasi Stok