Bursar's Department Forms

Bursar's Department Forms

Administration, Finance and Quality Unit

BILFORM NAMEPDFWORDEXCEL
1Voucher / Journal Document Issue Application Form
2Application Form To Take And Hand In Main Door Keys Of The Bursar’s Department
3Borang Kuasa Menyerahkan Kunci Pintu Utama Jabatan Bendahari
4Customer Feedback Form Through Telephone
5Customer Feedback Form
6Sultan Idris University Of Education Official Confidentiality Declaration Form
7Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan di PTj.
8Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan Melebihi RM 20,000.00 (Bagi kegunaan sebutharga kecil/sebutharga rasmi/sebutharga)
9Borang Permohonan Maklumbalas Laman Web
10Borang Penyelenggaraan Perkakasan Komputer.
11Application To Update Attendance/Leave Record
12Application Form To Cancel The Registration Of Department Bill/Invoice
13Borang Penilaian Kursus/Latihan
Borang Permohonan Token Digicert (sila sertakan salinan kad pengenalan)
Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Kepada Sistem Kewangan UPSI
[Sila cetak Borang Permohonan Token Digicert (serta salinan kad pengenalan ) sekiranya tuan/puan merupakan staf Bendahari atau staf PTj yang menjalankan tugas menyedia dan menjalankan pesanan belian]

Payment Unit

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Permohonan Tuntutan Perjalanan Di Dalam Negeri
2Permohonan Menjalankan Tugas Rasmi Luar Stesen
3Permohonan Kebenaran Menggunakan Kenderaan Sendiri
4Permohonan Tuntutan Perjalanan Ke Luar Negara
5Permohonan Pendahuluan
6Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
7Tuntutan Pensyarah/Tutor/Jurutunjuk Sambilan
8Bayaran Saguhati Pensyarah/Penceramah Dan Fasilitator Sambilan/ Penceramah Luar
9Pengesahan Tuntutan Penyediaan Jamuan Mesyuarat/Upacara Rasmi Universiti
10Bayaran Saguhati Pemeriksa Luar/Profesor Pelawat/Penasihat Luar/Pakar Rujuk
11Senarai Semak Dokumen Bayaran Pembekal
12Senarai Semak Dokumen Bayaran Staf
13Senarai Semak Pendahuluan Diri
14Senarai Semak Dokumen Bayaran Pelajar
15Senarai Semak Dokumen Panjar Wang Runcit (PWR)
16Senarai Semak Dokumen Pelarasan Pendahuluan Diri Pelbagai
17Borang Tuntutan Pembelian/Penggunaan Alat Komunikasi Mudah Alih (AKMA)
18Permohonan Perbelanjaan Tanpa Resit
19Permohonan Tuntutan Wang Yang Didahulukan
20Permohonan Pindahan Wang (FOTT)
21Akuan Terimaan Tunai
22Borang Pengesahan Tuntutan Penyediaan Jamuan Mesyuarat Atau Upacara Rasmi Universiti Di Scholar’s Suite
23Borang Rumusan Hasil Daripada Program Dan Aktiviti Di Dalam Dan Di Luar Upsi
24Borang Kebenaran Naib Canselor Untuk Mengadakan Persidangan, Seminar, Pameran, Mesyuarat, Kursus, Bengkel Dan Aktiviti Di Luar Upsi (Hotel, Resort, Training Centre Dan Lain – Lain)
25Borang Kebenaran Untuk Mengadakan Program Yang Melangkau Had Sempadan Negeri Yang Dibenarkan ( Pulau Pinang Pahang Dan Melaka)
26Permohonan Kelulusan Khas Pengecualian Arahan Perbendaharaan (AP) 100 (a)

Income Generation, Risk & System Unit

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Pelarasan Kos Penyewaan Fakuli/PTj
2Borang Permohonan Bil Hutang

Account & Budget Unit

BILNAMA BORANGPDFMICROSOFT WORDMICROSOFT EXCEL
1Borang Permohonan Buku Resit Tunai
2Borang Penurunan Kuasa Bagi Menunaikan Cek Panjar Wang Runcit
3Borang Permohonan Untuk Pindahan/Tambahan Anggaran Pengurusan
4Borang Permohonan Mewujudkan/Tambahan Panjar Wang Runcit

Governance, Fund & Loan Unit

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Permohonan Membuka Akaun Amanah Subsidiari
2Borang Permohonan Pindaan Jawatankuasa Pemegang Amanah Subsidiari
3Surat Arahan Akaun Amanah Induk Universiti
4Senarai Semak Dokumen Pinjaman Komputer
5Pelarasan Kos Penyewaan Fakuli/PTj
6Borang Permohonan Pindaan Objektif Akaun Amanah Subsidiari  
7Borang Pemohon Penandatangan Tunggal Akaun Amanah Subsidiari
8Perakuan Ke Atas Persetujuan Pembayaran Atau Perolehan Yang Dibuat Bagi Maksud Sebagaimana Di Surat Arahan Amanah (Saa) Oleh Pemegang Amanah
9Borang Permohonan Kelulusan Kutipan Sumbangan Berinsentif Pengecualian Cukai Dibawah Sub Seksyen 44 (6) Acp 1967
10Borang Daftar Terimaan Sumbangan / Hadiah / Derma Di Bawah Sub Seksyen 44 (6) Acp 1967
11Borang Permohonan Pengecualian Cukai Aktiviti Penyelidikan Dan Pembangunan Yang Layak

Student Financial Unit

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Tuntutan Balik Yuran Pelajar
2Borang Pembayaran Yuran Mengulang Kursus Mengikut Jam Kredit

Procurement & Contract Management Unit

Untuk Kegunaan PTj
BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Permohonan Perolehan
2Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan PTj Kurang Daripada RM20,000.00
3Borang Penilaian Pembekal Bagi Perolehan Melebihi RM20,000.00
4Borang Permohonan Perolehan Pengkalan Data, Jurnal dan Maklumat Secara Atas Talian (SPP Bil. 4/2009)
5Borang Permohonan Sewaan Mesin Fotostat
6Lampiran A Integrity Pact (Surat Akuan Oleh Penjawat Awam Yang Terlibat Dalam Perolehan)-Perlu diisi sekali dalam tempoh lantikan
7Lampiran B Integrity Pact (Surat Akuan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Teknikal)-Perlu diisi dan dilampirkan bersama Borang Permohonan Perolehan
8Lampiran C Integrity Pact (Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Jawatankuasa Teknikal)-Perlu diisi dan dilampirkan bersama Laporan Penilaian Teknikal
9Borang Kajian Pasaran dalam Perolehan Bekalan & Perkhidmatan di semua Pusat Tanggungjawab
10Borang Perancangan Perolehan
11 Borang Denda Lewat Membekalkan Barang/Perkhidmatan

Untuk Kegunaan Jabatan Bendahari
BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Permohonan Perolehan

Payroll, Study Leave & Ticketing Unit

BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa
2Borang Tempahan Tiket Kapal Terbang
3Borang Pembayaran Zakat/Pcb Melalui Potongan Gaji
4Borang Permohonan Pertukaran Akaun Bank
5Borang Permohonan Potongan Gaji Kakitangan
6Borang Permohonan Pengeluaran Arahan Kerja
7Senarai Semak Tempahan Tiket Kapal Terbang
8Borang Kebenaran Untuk Membuat Potongan Gaji Tabung Haji(LUTH)
9Borang Kebenaran/Penamatan Potongan Gaji Bulanan SSPN-i

Assets, Stores & Development Unit

Untuk Kegunaan PTj
BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Permohonan Pelupusan Aset/Inventori/Stok (Manual) UPSI/BEN/ASP/B-01
2Laporan Tanpa Lembaga Pemeriksa (Permohonan Less)
3SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KEW. PA 19
4SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KEW. PA 18
5BORANG PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. PA 16
6Borang Permohonan Pelekat Kod Bar Bagi Aset/Inventori
7Senarai Aset/Inventori Yang Tidak Dapat Dikesan
8Borang Pindahan (Transfer) Aset/Inventori (Manual)
9Laporan Terimaan Barang Stor (KEW PS 2)
10Kad Kawalan Stok (KEW PS 3)
11Kad Petak (KEW PS 4)
12Senarai Daftar Kad Kawalan Stok (KEW PS 5)
13Borang Daftar Stok Baru (KEW PS 6)
14Label Masuk Dulu Keluar Dulu (MDKD) (KEW PS 8)
15Senarai Stok Bertarikh Luput (KEW PS 9)
16Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stok Tahunan (KEW PS 14) Manual
17Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor Tahunan (KEW PS 15)
18Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah (KEW PS 19)
19Laporan Pelupusan Stok Bernilai Tinggi (KEW PS 19)
20Laporan Hapuskira Kekurangan Stok Bernilai Rendah (KEW PS 21)
21Borang Pendaftaran Stor Baru (B-32)
22Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Inventori (KEW PA 12)
23Senarai Semak Permohonan Pelupusan Aset/Inventori/Stok (B-34)
24Borang Pelarasan (Penambahan / Pengurangan) Stok (B-35)
25Laporan Pemeriksaan Mengejut Stok (B-37)
26Borang Verifikasi/Pemeriksaan Aset & Inventori (B-11)
27Borang Permohonan Stok (Manual) – KEW PS 11
28Pinjaman Peralatan
29Sistem Pengurusan Aset/Inventori di PTJ
30Pendaftaran Aset/Inventori Komputer Pasang Siap
31Laporan Tahunan Pelupusan Stok dan Hapuskira (KEW PS 22)
32Laporan Tahunan Pelupusan Stok Tahunan (KEW PS 20)
33Penentuan Kumpulan Stok
34Borang Permohonan Stok
35Laporan Kedudukan Stok
36Perakuan Ambil Alih
37Borang Pemeriksaan Mengejut Aset & Inventori
38Senarai Semak Verifikasi Aset/Inventori
39Senarai Semak Verifikasi Stok

Untuk Kegunaan Jabatan Bendahari
BILNAMA BORANGPDFWORDEXCEL
1Borang Pindahan (Transfer) Aset/Inventori (Manual)
2Pinjaman Peralatan
3Borang Permohonan Stok (Manual) – KEW PS 11
4Laporan Tahunan Verifikasi Stor Tahunan
5Sistem Pengurusan Aset/Inventori di PTJ
6Pendaftaran Aset/Inventori Komputer Pasang Siap
7Laporan Kedudukan Stok
8Laporan Tahunan Pelupusan Stok Tahunan (KEW PS 20)
9Laporan Tahunan Pelupusan Stok dan Hapuskira (KEW PS 22)