Bursar’s Memo

Bursar's Memo

2023 Bursar's Memo

 1. Memo Hebahan Menggalakkan Perolehan Dan Penggunaan Produk Penjanaan UPSI
 2. Memo Kaedah Perolehan Produk Made In UPSI – Scholar Hand Sanitizer Bagi Pusat Tanggungjawab UPSI
 3. Memo Had Masa Penghantaran Dokumen Kakitangan Dan Orang Luar
 4. Hebahan Mengenai Pemohonan Mendapatkan Laluan ke Sistem Kewangan Myfis Neo Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) melalui Unit Penjanaan, Risiko & Sistem, Jabatan Bendahari
 5. Memo Makluman Bagi Kenaikan Kadar Elaun Lojing Bagi Tugas Rasmi Selaras Dengan Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Wp1.4 – Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi
 6. Memo Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan PB1.3 – Garis Panduan Penjimatan Perbelanjaan Awam
 7. Memo Makluman Bagi Garis Panduan Dan Syarat-Syarat Berkaitan Penjimatan Perbelanjaan Selaras Dengan Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan PB 1.3 – Garis Panduan Penjimatan Perbelanjaan Awam
 8. Memo Hebahan Pelaksanaan Sub Modul Skim Pelajar Bekerja Dan TT Online MyFIS Neo
 9. Memo Penutupan Akaun Tahun 2022
 10. Memo Makluman Penghantaran Spesifikasi Sebut Harga 2023
 11. Memo Pemberian Hadiah Kemenangan Bagi Penganjuran Sukan, Pertandingan, Dan Lain-lain Program/Aktiviti

2020 Bursar's Memo

 1. Memo pelaksanaan langkah penjimatan perkhidmatan sedia makanan penganjuran program/aktiviti di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTj)
 2. Memo terkini berkaitan tatacara perolehan UPSI
 3. Memo saluran aduan berkaitan permasalahan MyFIS Neo
 4. Memo Pindaan Peraturan Kewangan dan Perakaunan (PKPU) UPSI Selaras Dengan Pelaksanaan Pekeliling Perbendaharaan WP7.5 – Peraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan
 5. Memo Makluman Mengenai Kawalan Perolehan Aset Inventori Di Ptj-ptj UPSI
 6. Memo Penutupan Akaun Tahun 2020
 7. Memo Laporan Pemeriksaan Mengejut Panjar Wang Runcit (PWR) & Terimaan Hasil
 8. Memo Tatacara Pengurusan Terimaan Daripada Pihak Luar
 9. Memo Peringatan Mengenai Tarikh Akhir Pengeluaran Pesanan Belian dan Perbelanjaan Berhemah
 10. Memo Hebahan Pelaksanaan Penggunaan Sistem MyFis Neo (Go Live) Bagi Sub Modul Pindahan Dan Pelupusan Pengurusan Aset dan Inventori
 11. Memo Pelaksanaan Langkah Penjimatan Bagi Tuntutan-Tuntutan Kakitangan Program Praktikum/Latihan Mengajar Dan Industri Universiti Pendidikan Sultan Idris Di Peringkat Fakulti
 12. Memo Hebahan Pelaksanaan Tempahan Tiket Kapalterbang Secara Atas Talian Melalui MyUPSI Portal
 13. Memo Langkah Penjimatan Terhadap Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (EKLM) Tahun 2021
 14. Memo Permohonan Spesifikasi Perolehan Dan Aktiviti Di Bawah Peruntukan One-Off Tahun 2021
 15. Memo Format Kertas Cadangan Untuk Perakuan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan (JKTK)
 16. Memo Rekupan Dan Pembekuan Panjar Wang Runcit (PWR) Bagi Tujuan Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020
 17. Memo Kempen Bayaran Zakat Melalui Potongan Gaji
 18. Memo Pelaksanaan Penjimatan Penggunaan Kertas Di Pusat Tanggungjawab (PTj) UPSI
 19. Memo Pengagihan Bajet Mengurus Tahun 2021
 20. Memo Peringatan Mesra : Pelaksanaan Pengurusan Perolehan Sehingga Rm20,000.00 Melalui Pesanan Belian (PO) Di Peringkat PTj