Memo Bendahari

Memo Bendahari

Memo Bendahari Tahun 2023

 1. Pengagihan Bajet Mengurus Tahun 2023
 2. Pelaksanaan Bagi Tempahan dan Penyediaan Jamuan Untuk Mesyuarat dan Program Ajuran Pusat Tanggungjawab PTj
 3.  Pindaan Kadar Keuntungan Bagi Pembiayaan Pinjaman Komputer/Smartphone Daripada 4% Kepada 2% Setahun Selaras Dengan Pekeliling Perbendaharaan W.P 1.9
 4. Penutupan Akaun Tahun 2023
 5. Makluman Mengenai Proses Pendaftaran, Penghantaran dan Pemantauan Bil/ Invois Bayaran di Pusat Tanggungjawab (PTJ)
 6. Rekupan dan Pembekuan Panjar Wang Runcit (PWR) Bagi Tujuan Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 29 Disember 2023
 7. Memo Pindaan Garis Panduan Pemberian Insentif Bagi Menggalakkan Penjanaan Pendapatan Kepada Pusat Tanggungjawab (PTj) Yang Giat Menjana Pendapatan

Memo Bendahari Tahun 2020

 1. Memo pelaksanaan langkah penjimatan perkhidmatan sedia makanan penganjuran program/aktiviti di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTj)
 2. Memo terkini berkaitan tatacara perolehan UPSI
 3. Memo saluran aduan berkaitan permasalahan MyFIS Neo
 4. Memo Pindaan Peraturan Kewangan dan Perakaunan (PKPU) UPSI Selaras Dengan Pelaksanaan Pekeliling Perbendaharaan WP7.5 – Peraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan
 5. Memo Makluman Mengenai Kawalan Perolehan Aset Inventori Di Ptj-ptj UPSI
 6. Memo Penutupan Akaun Tahun 2020
 7. Memo Laporan Pemeriksaan Mengejut Panjar Wang Runcit (PWR) & Terimaan Hasil
 8. Memo Tatacara Pengurusan Terimaan Daripada Pihak Luar
 9. Memo Peringatan Mengenai Tarikh Akhir Pengeluaran Pesanan Belian dan Perbelanjaan Berhemah
 10. Memo Hebahan Pelaksanaan Penggunaan Sistem MyFis Neo (Go Live) Bagi Sub Modul Pindahan Dan Pelupusan Pengurusan Aset dan Inventori
 11. Memo Pelaksanaan Langkah Penjimatan Bagi Tuntutan-Tuntutan Kakitangan Program Praktikum/Latihan Mengajar Dan Industri Universiti Pendidikan Sultan Idris Di Peringkat Fakulti
 12. Memo Hebahan Pelaksanaan Tempahan Tiket Kapalterbang Secara Atas Talian Melalui MyUPSI Portal
 13. Memo Langkah Penjimatan Terhadap Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (EKLM) Tahun 2021
 14. Memo Permohonan Spesifikasi Perolehan Dan Aktiviti Di Bawah Peruntukan One-Off Tahun 2021
 15. Memo Format Kertas Cadangan Untuk Perakuan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan (JKTK)
 16. Memo Rekupan Dan Pembekuan Panjar Wang Runcit (PWR) Bagi Tujuan Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020
 17. Memo Kempen Bayaran Zakat Melalui Potongan Gaji
 18. Memo Pelaksanaan Penjimatan Penggunaan Kertas Di Pusat Tanggungjawab (PTj) UPSI
 19. Memo Pengagihan Bajet Mengurus Tahun 2021
 20. Memo Peringatan Mesra : Pelaksanaan Pengurusan Perolehan Sehingga Rm20,000.00 Melalui Pesanan Belian (PO) Di Peringkat PTj